opdrachten

 

Opdrachten

 

Een greep uit onze opdrachten, uitgevoerd zowel binnen profit als non-profit organisaties:

 

 • Kwaliteitsimpuls geven aan het mobiliteitsbureau (Rijksoverheid).
 • Programmamanagent van integrated talent management systeem (Rijksoverheid).
 • Strategische ontwikkeling van mobiliteitscentrum (Rijksoverheid).
 • Programma- en projectmanagement van verschillende mobiliteitsprogramma's (o.a. KLM, Kluwer, Rijksoverheid).
 • Aanbestedingsprocedures voor selectie en verwerving van HRM ondersteunende ICT systemen.
 • Reorganiseren van verschillende organisaties en organisatie onderdelen (o.a. Sony Nederland, Focus, Sogeti).
 • Diverse strategische sessies om visie, missie en ontwikkelrichting scherp en gedragen te krijgen (profit).
 • Individuele en groepsgerichte coachingstrajecten (profit en non-profit).
 • Leiderschapstrainingen (Brandweer, Rijksoverheid).
 • Begeleding van werving- en selectietrajecten (grootschalige instroom profit, bestuurlijk niveau Rijksoverheid).
 • begeleiding/dagvoorzitterschap teambuildingsessies (profit en semi-overheid).

(06) 55 85 28 48