leiderschap

 

Verbindend Leiderschap

 

Wat maakt een leider een goede leider? Iemand voor wie mensen door het vuur willen gaan en op handen gedragen wordt? En die verstand van zaken heeft? Deze rol is duidelijk niet voor iedereen weggelegd. Echte leiders zijn de schapen met vijf poten die vakinhoudelijke kennis heeft, visie heeft en uitdraagt op zijn/haar vakgebied en gevoel heeft voor mensen en hun persoonlijke drijfveren en ontwikkeldoelstellingen. Dat is een heel pakket aan taken en verantwoordelijkheden!

 

Leiderschap is dan ook niet te leren, maar als je dit in je genen hebt zitten dan is het wel verder te ontwikkelen. Echte leiders staan in hun kracht, staan open voor feedback, durven de juiste gesprekken te voeren met medewerkers en geven richting aan hun organisatie(onderdeel). En om dit te bereiken dient de leider, naast een goed ontwikkeld verstandelijk vermogen, ook te beschikken over een goed ontwikkelde intuïtie. Het samenspel tussen denken en voelen maakt een leider krachtig, uniek en succesvol!

 

Leiderschap heeft zich in de afgelopen jaren flink ontwikkeld. Van paternalistisch leiderschap via hiërarchisch leiderschap naar dienend leiderschap. En nu zijn we toe aan een volgende ontwikkeling: Verbindend leiderschap. Daar waar de dienend leider zich dienstbaar opsteld ten opzichte van zijn/haar medewerkers en alles in staat stelt om de medewerkers te laten 'schitteren' in hun vakgebied, gaat de verbindend leider verder. De verbindend leider is de empatische spin in het web die alle (f)actoren met elkaar verbindt:

  • organisatiedoelen met als directe afgeleide daarvan de uit te voeren productie
  • inhoudelijke kennis van zijn/haar vakgebied en de ontwikkelingen daaromtrent
  • samenspel en samenwerking met andere organisatieonderdelen én andere partijen uit de markt
  • de kracht en de ontwikkeling van de medewerkers
  • alle HRM en financiële instrumenten
  • ...

 

De verbindend leider weet daarmee, vanuit zijn/haar eigen kracht en kwetsbaarheid, de juiste mensen aan de organisatiedoelen te verbinden en de juiste mensen op het juiste moment in te zetten.

(06) 55 85 28 48