HRM en ICT

 

HRM en ICT

 

Het werkveld van HRM is, mede ingezet door de ICT technologie, volop in beweging. Er komen steeds meer systemen bij waardoor het werkgebied van de HR professionals aan het veranderen is. Het gaat niet meer alleen om de automatisering van de salarisadministratie of van de urenbriefjes. Het is nu al mogelijk om de reguliere HR processen, van in- tot uitstroom, digitaal te laten ondersteunen. Dit heeft voor het HR terrein een aantal consequenties.

 

Het werken met HRM systemen wordt steeds meer een gemeengoed bij organisaties. Doordat met name de administratieve processen worden geautomatiseerd, transformeert de rol van HR professional van de oude PZ-rol naar die van businesspartner. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de strategische inzichten van de HR professional. Vraagstukken als hoe het menskapitaal van de organisatie zich gaat ontwikkelen, hoe houden we de organisatie aangesloten op de steeds snellere maatschappelijke, juridische en politieke ontwikkelingen en hoe houden we het kennisniveau van de organisatie op orde moeten door de HR businesspartner kunnen worden beantwoord. Hierbij is de input vanuit de ICT systemen niet meer weg te denken.

 

Dit maakt dat de HR businesspartner ook de taal moet kunnen spreken van de ICT'er. Want of het nu gaat om het selecteren van een nieuw systeem, het implementeren van integrale talent management oplossingen of het analyseren van (big) data, de HR businesspartner zal hierover met ICT moeten communiceren.

 

Omdat HRM vaak de taal niet spreekt van de ICT'er, en vice versa, ondersteunt PAKAL consulting bij ICT vragen in het HRM werkveld. Of het nu gaat om een inventarisatie van de behoeften, een strategisch plan voor de (door)ontwikkeling van de informatievoorziening of het project- of programmamanagement. Wij zorgen voor de juiste verbinding tussen HRM en ICT!

 

(06) 55 85 28 48